Die Naturschule wird bei der Umsetzung ihrer Aktivitäten von verschiedenene Fonds gefördert. Wir danken für das Vertrauen und die Unterstützung! 

Laufende Projekte: (bei Interesse bitte Anfrage an info@tipulooduskool.ee) 

Projekti nimi: Teenuste planeerimine ja arendamine ning finantssuutlikkuse tõstmine Tipu Looduskooli kompleksi toimimiseks
Toetaja:
Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toetussumma: 11332,70 EUR
Kestvus: 01/09/2017 - 31/10/2018

Projekti nimi: Sooülikooli sündmused 2018. ja 2019. aastal
Toetaja:
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Kestvus: 01/01/2018 - 30/11/2019


Projekti nimi: Eesti 100 ettevalmistused Tipu külas
Toetaja:
Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku Omaalgatuse Programm
Kestvus: 01/01/2018 - 31/07/2018
        
Lõpetatud projektide kohta leiad infot siit