Please excuse that annual reports and development plans are only available in Estonian. Please contact us when interested.

Annual Reports

2014.a. aruanne
2015.a. aruanne
2016.a. aruanne

Development Plans
Tipu Looduskooli arengustrateegia 2014-2020
Tipu Looduskooli keskonnahariduskava
Tipu Looduskooli täiendkoolituskava
Tipu küla arengukava