Taaskasutus ja prügi vähendamine koolides ja lasteaedades

Otsime Viljandi-, Pärnu-, Valgamaa-, Võru- ja Põlvamaa koole ja lasteaedu, kes soovivad oma koolis/lasteaias analüüsida prügimajandust, viia ellu positiivseid muutusi prügi vähendamise ja taaskasutamise vallas ning osaleda Eesti-Läti Interregi projektis "Reuse of waste through arts and crafts".

Koostöös Eesti ja Läti partneritega viime Interreg-programmi toetusel ellu projekti ”Reuse of waste through arts and crafts”, mille raames kunstnikud koostavad prügi problemaatikat käsitleva rändnäituse ning valmib haridusasutustele suunatud prügi audit, tegevuste kogumik ja tegevuskava koostamise juhend.

Kui osalete projektis, toetame teid prügi auditi läbiviimisel ja tegevuskava koostamisel. Teiepoolne kontaktisik osaleb inspireerivatel koolitustel ja seminaridel ning projektis osalevad kunstnikud ja disainerid külastavad teie kooli/lasteaeda ja viivad seal lastele läbi õpitubasid ning loenguid. Projekti kaudu tasutakse osalejate transpordi ja koolituskulud ja võimaldame asutusele väiksemat investeeringutoetust.

Otsime igast koolist/lasteaiast üht kontaktisikut, kes korraldab tegevusi ja osaleb meie koolitustel ja seminaridel. Esimene toimub juba 2. novembril Lätis Urda keskkonna- ja tehnoloogiakeskuses.

Projektis osalev kool kohustub õpilasi kaasates viima ellu prügi auditi ning koostama tegevuskava prügi vähendamiseks.

Huvilistel palume saata maili või helistada: Dagmar Hoder, dagmar@tipulooduskool.ee, 5353 6961

Eelmine
Oksa puisniidu kompleksuuring
Järgmine
Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna arengustrateegia arutelud

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: