Soovite koolis vähendada tekkivaid jäätmeid ja muuta koolipere tarbimisharjumusi? Tahate tõsta teadlikkust jäätmete vähendamise vajalikkusest?
 
Jäätmeaudit
on esimene samm jäätmekäitluse põhimõtete muutmise suunas. See aitab teil kaardistada hetkeolukorda, annab ülevaate ees ootavatest väljakutsetest ja  võimaldab töötada  välja tegevuskava probleemide lahendamiseks.

Käesolevad metoodilised materjalid töötati välja projekti nr Est-Lat 65 „Jäätmete taaskasutus läbi kunsti ja käsitöö“ (WasteArt) raames, mis on osa Interreg V-A Eesti–Läti piiriülesest koostööprogrammist aastateks 2014–2020. Materjalide välja töötamist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Jäätmeauditi juhendmaterjal  
Jäätmeauditi läbiviimise tabel
Sorteerimisjuhend
Jäätme sildid

Ootame teie tagasisidet materjali täiendamiseks.  Samuti on meil väga hea meel, kui jagate oma kogemusi jäätmeauditi läbiviimisest.
Võtke meiega ühendust: info@tipulooduskool.ee