2007. aastal tuli Eestisse tagasi üks hullumeelne sakslane (Dagmar!), kes eelnevalt oli veetnud vabatahtlikuna aasta Soomaa metsade ja rabade keskel. Koos teiste toonaste vabatahtlikega tegi Dagmar teoks unistuse ühe vahva looduskeskuse loomisest. Keskuse pesapaiga otsingud kandsid lõpuks vilja ja  2007. aatal  asutati MTÜ Tipu Looduskool sihiga renoveerida vana Tipu koolimaja ning luua siia looduskooli kompleks.
Aastatega on suur töö ära tehtud- rajatud  Tipu külamaja, vabaõhuklass, parklad, tiik, ökoaed, elamispaigad meie koduloomadele ja mitmed atraktsioonid, mis paeluvad just kõige pisemaid külastajaid.
Aastaringselt toimuvad õppeprogrammid, koolitused, matkad, lastelaagrid ning loodusõhtud põnevate külalistega. Oma tegevustega propageerime säästvat arengut ning loodussõbralikku ning jätkusuutlikku eluviisi, hoiame elus kohalikku külaelu ning aitame kaasa Soomaa kultuuripärandi säilitamisele. 

Meie motoks on:
Jutusta mulle ja ma meenutan,
näita mulle ja ma mäletan,
lase mul teha ja ma tean.
(Konfuziuse järgi) 

Tehtud on palju, kuid ideedel ja plaanidel pole lõppu näha,  seega ootame kõiki inimesi kaasa lööma looduskooli ülesehitamises ( vt. toeta Looduskooli),  tegevustes ja programmidel.


Mittetulundusühing Tipu Looduskool töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest ning meie tegevuse põhimõtted on avalikustatud aadressil:
http://www.ngo.ee/eetikakoodeks