SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Tipu Looduskooli õueala ekspositsiooni ja Pauna kultuuriloolise matkaraja arendamine 
 • Tipu Looduskooli sooülikooli sündmused 2018. ja 2019. aastal
 • Oksa puisniidu kompleksuuring, 2017.-2018. aastal
 • Tipu Looduskooli talgus ja töölaagrid 2016. ja 2017. aastal
 • Sooülikooli sündmused 2016. ja 2017. aastal
 • Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Viljandimaa lasteaialastele ja 1.-12.klasside õpilastele 2015./2016. õppeaastal
 • Sooülikooli õppepäevad ja aastaseminar
 • Loodushariduslikud õppeprogrammid Tipu Looduskoolis, 2014-2015
 • Jõhvika koostamine, 2014-2015
 • Vabatahtlikke kaasamine Tipu küla kaitseväärtuste säilitamisele ja külastusobjektide hooldamisele, 2013-2014
 • Tudengitele suunatud keskkonnahariduse koolituse läbiviimine ja tudengitega koostöös koolidele õppeprogrammide korraldamine,
  2013-2014
 • Loodusõhtud ja -päevad Tipu Looduskoolis, 2013
 • Sügis- ja talveprogrammid Tipu Looduskoolis, 2012-2013
 • Kevadprogrammid Tipu Looduskoolis, 2012
 • Rahvusvaheliste vabatahtlike kaasamine Tipu kaitseväärtuste säilitamisele ja objektide hooldamisele, 2011-2012
 • Loodusõhtud Tipu Looduskoolis, 2011
 • Sügisprogrammid Tipu Looduskoolis, 2011-2012
 • Taastuvenergia lahendused meie elus, 2011
 • Meie ja maailm - õppeprogrammid meie tarbimise mõjust globaalsele keskkonnale,
 • Loodus Tipu koolimaja ümber – looduse tutvustamine ja teavitamine läbi õuesõppe, elamusraja ja näituse, 2010-2011
KÜSK
 • Teenuste planeerimine ja arendamine ning finantssuutlikuse tõstmine Tipu Looduskooli kompleksi toimumiseks, 2017-2018
 • Tipu Looduskooli haridustegevuste võimekuse edendamine, 2015-2016
 • Juhtimisvõimekuse ja kaasamisoskuse edendamine Tipu Looduskooli arenguks, 2013- 2014
 • Tipu Looduskooli annetuste kogumise rakenduskava väljatöötamine ja elluviimine, aprill 2012-märts 2013
 • Noorte nägemuste kaasamine Soomaa piirkonna valdade arengus, 2011-2012
 • Tipu - tegutsejate kant (koos Soomaa Sõprade Selts), 2009
Kohaliku Omaalgatuse Programm
 • Kohvikutepäev "Soomaalasele külla 2020"
 • Tööriistad ja vahendid Tipu Looduskooli 
 • Meie Soomaa - loodusõhtud ja kogukonnamatkad, 2019. aastal
 • Tipu küla VIII kokkutulek ja aastaseminar Soomaa rahvuspark 25
 • Eesti 100 ettevalmistused Tipu külas 
 • Tipu Looduskooli õueala rajatised 2017
 • Säästev turism kaitsealadel - konverents Soomaa rahvuspargis
 • Sooülikoolli loovtöölaager Tipu Looduskoolis
 • Liikudes Soomaal avastame loodust Sooülikooli aastaseminar 2015
 • Tipu Looduskooli õueala hooldus ja arendamine, 2015
 • "Tere Tipu!" VII kokkutulek, 2014
 • Tipu Looduskooli vabaõhuklassi mööbel, 2014
 • Sääsepirina Alguse kontsert Tipu Looduskoolis, 2014
 • Tipu küla internetti, 2013. detsember -2014. jaanuar
 • Kogukonna ja vabatahtlike kaasamine Tipu Looduskooli ala väljaarendamisel, suvi 2013
 • Perepäev ja sügissimman Tipu Looduskoolis, juuni-oktoober 2012
 • Tipu Looduskooli keeduvärvi keetmise õppepäev ja talgud
 • Restaureerimise ja käsitöö koolitused Tipu külamajas
 • Tipu VI kokkutulek
 • MAAELU – meie minevik ja tulevik
Hasartmängumaksu Nõukogu
 • Rahvusvahelise noorte ehituslaager 2012
 • Rahvusvahelise noorte töölaager 2011
 • By the way
LEADER
 • Tipu Looduskooli ala väljaarendamine, 2012-2014
 • Tipu koolimaja rekonstrueerimisprojekti koostamine, 2012-2013
 • Tipu Looduskooli kompleksi planeerimine, 2011
 • Soomaa loodusgiidide koolitamine ja matkateenuste arendamine, 2011
 • Säästva taluarhitektuuri renoveerimise koolitused, 2010
Meetme 3.2.


 • Tipu Looduskooli ala hooldus, 2011-2013
 • Tipu külamaja ehitamine
 • Tipu külamaja ehitamise 2. etapp
Vabaühenduste Fond


 • MTÜ Tipu Looduskooli arendamine ja tema roll piirkonnas
 ERASMUS + 
 •  Back to Nature - Winter adventure